Vad är sanning – del 2

Här kommer del 2 i min bloggserie om Sanningen. Del 1 kan läsas här.
Sanningsfrågan Vad är sanning? är grundläggande och avgörande när vi talar om kristen tro och kristet liv. Som kristna tror vi inte på lögnen, utan vi älskar Sanningen och vi har satt vår tro till  den. Vi tror på Sanningen och vi erkänner, att vi är för Sanningen och inte mot den.(5) 
När nu kristen tro och kristet liv har det förhållandet till Sanningen, ja, då måste vi också veta svaret på sanningsfrågan. Vi måste helt enkelt ha kunskap om sanningen. Paulus skriver att Guds vilja är, att vi människor ska bli frälsta OCH komma till kunskap om Sanningen.(6)  Det räcker således inte med att bli frälst och bli en kristen, utan vi måste också få kunskap om vad Sanningen är, för att inte gå vilse.
SANNINGENS NATUR
Sanningen är något i sig själv och den har en Gudagiven natur, och det är så vi kan lära känna  Sanningen. I Bibeln är Sanningen ett fundamentalt uttryck för Guds natur. Det betyder, att kunskap om Sanningen är kunskap om Gud. Sanningen och Gud är oskiljaktliga. 
Sanningen visar oss vad Gud är och står för, nämligen fasthet, säkerhet, pålitlighet och trofasthet. När sanningen beskriver något, oavsett vad det är, då är det alltid en fast, bärande, giltig och förpliktande verklighet som den beskriver. Det vill säga, att vi med säkerhet kan veta att Sanningen säger som det är och stämmer överens med den verklighet som den beskriver.(7)  Sanningen lånar sig aldrig till några billiga ”PR-vinster”, utan beskriver verkligheten som den är, utan att försköna eller smutskasta, förgylla eller mörklägga den verklighet som vi lever i.
Gud finns och därmed finns också den Sanning som jag skriver om här. Gud är den Sanningens absoluta förutsättning. Och då talar jag inte om vilken Gud som helst, utan om den Gud som är evig, som är en person, som vet allt och som presenterar sig själv i Bibeln, i skapelsen, i historien, i människors liv, erfarenheter och samveten, men framför allt i och genom Jesus Kristus.(8) 
I samhället och i vårt vardagliga tal så rör vi oss med olika sanningsbegrepp, vilket vi gör både medvetet och omedvetet. Jag nämner dem enbart här utan att närmare definiera dem. 1. Analytisk sanning. 2. Empirisk sanning. 3. Vetenskaplig sanning. 4. Naturvetenskaplig sanning. 5. Sanning som ett filosofiskt grundbegrepp. 6. Sanning i normalt språkbruk. 7. Personlig sanning.(9) Men det är inget av dessa sanningsbegrepp som ”håller måttet” i en jämförelse med det sanningsbegrepp som jag talar om här. Det vill säga, att vi kan inte säkert veta att de olika sanningsbegreppen säger som det är och stämmer överens med den verklighet som de beskriver. De är både temporära och begränsade.(10) Därför ska vi inte förväxla de olika sanningsbegreppen med Bibelns sanningsbegrepp och med Jesu sanningsanspråk. 
ABSOLUT OCH OBJEKTIV SANNING
Detta är Bibelns sanningsbegrepp och det hör alltid samman med Jesu sanningsanspråk. Finns Gud – den Gud som jag tror på och beskriver här – ja, då finns detta sanningsbegrepp. Det är egentligen ett ”Gudsbevis”.
Här ger jag några beskrivningar av absolut och objektiv sanning:
 • Den är evig. Sanningen är evig såsom Gud är evig. Det betyder, att Sanningen har alltid funnits och den kommer alltid att finnas i tid och evighet, till skillnad från de temporära och begränsade sanningsbegreppen.
 • Den är oföränderlig. Sanningen kan inte förändras av några mänskliga teorier eller diskussioner. Inga argument, hur välformulerade de än är, kan förändra Sanningen. Det är med Sanningen som det är med Guds existens och med hans natur. Gud finns och det är ett oföränderligt faktum och hans natur förändras aldrig. På samma sätt är Sanningen  oföränderlig.(11) Det är sanningens natur. Det vill säga, att det som var sant igår det är sant idag och det kommer att vara sant även imorgon och i all tid och i evighet.
 • Den är fundamental.
            Den är grundläggande för hela vår tillvaro och fungerar som ett bärkraftig fundament i liv
            och död, i tid och evighet, och för varje människa som bejakar den och som erkänner sitt
            totala beroende av den.(12)  Och Gud har tänkt, att hans församling ska vara Sanningens
            stödjepelare och grundfäste(13)  i den här tillvaron som vi lever i här och nu, där både lögner,
            halvsanningar och de olika sanningsbegreppen tampas om utrymmet.
 • Den kan inte besegras. Sanningen kan attackeras och ifrågasättas, men den är omöjlig att besegra. Endast för Sanningen förmår vi något, aldrig mot Sanningen.(14)  Sanningen kommer alltid att hinna ikapp oss, förr eller senare, oberoende av vem eller vilka vi är. Det är med Sanningen som det är med Gud. Hos dem finns inget anseende till   personen.(15)  Vare sig med ord eller handlingar, teoretiskt eller i det praktiska och verkliga livet har vi möjlighet att besegra Sanningen. Lögnen kan besegras, och den kommer att slutgiltigt besegras, men inte Sanningen. Jesus, som är Sanningen förkroppsligad och personifierad och som är full av nåd och sanning(16)  – vilket är en oslagbar kombination –  han dödades och begravdes, men han uppstod igen från de döda på tredje dagen,(17) och han lever för tid och evighet, precis som Sanningen gör och kommer att göra.
 • Den är trovärdig. Det är enbart Sanningen som är trovärdig. Lögnen är aldrig trovärdig och kan heller aldrig vara det. Därför går kristen tro, såsom den beskrivs i Bibeln, alltid hand i hand med Sanningen. Den tro som Gud har gett oss som en gåva och Sanningen, som också är Gudagiven, hör ihop med varandra på ett odelbart sätt. Och kristen tro och Sanningen allierar sig aldrig någonsin med lögnen eller med några halvsanningar, utan de bevarar alltid sin trovärdighet.(18) 
 • Absolut sanning: Oinskränkt, fullständig, fullkomlig, orubblig, definitiv och slutgiltig.
            Inget kan läggas till eller dras ifrån.
 • Objektiv sanning: Saklig, opartisk och allmängiltig. Motsatsen till det osakliga och subjektiva.
Väl mött!

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px ‘Times New Roman’; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px ‘Times New Roman’; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000; min-height: 15.0px} li.li1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px ‘Times New Roman’; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000} span.s1 {font-kerning: none} span.s2 {font: 8.0px ‘Times New Roman’; font-kerning: none} span.s3 {font: 12.0px Symbol} ul.ul1 {list-style-type: disc}

Källor/noter: (5) 2 Tess. 2:9-13. 2 Kor. 13:8. (6) 1 Tim. 2:4. (7) I GT är det hebreiska ordet ämät det viktigaste ordet för sanning, och i NT är det grekiska ordet aletheia huvudordet för sanning. Båda orden har den betydelsen som jag återger i texten här ovan. (8) Jes. 40:28. Joh. 1:1. Rom. 1:19-20. Ps. 19:1-5. Hebr. 11:3. I Bibeln beskrivs historiska tider, händelser, platser och personer. I både GT och NT. 1 Joh. 1:1-4. Apg. 4:19-20. Rom. 2:14-15. 9:1. Joh. 1:14, 18. 10:30. (9) På google.se kan du söka efter de olika sanningsbegreppen och se definitioner av dem. (10) Ps. 117:2. Evig sanning i motsats till temporär sanning: För viss tid, tillfällig, övergående.  (11) Ps. 119 är en dokumentation av detta. (12) Hebr. 1:3. Ps. 119:105. (13) 1 Tim. 3:15. (14) 2 Kor. 13:8. (15) Rom. 2:11. 5 Mos. 10:17. 2 Krön. 19:7. 16) Joh. 14:6. 1:14, 17. (17) Joh. 11:25-26. 1 Kor. 15:3-21. I GT har vi profetior om detta, och i NT kan vi läsa om uppfyllelserna av dessa profetior. I NT profeterade Jesus själv om sin uppståndelse från de döda. (18) Ef. 4:15, 25. Sak. 8:16-17. 1 Joh. 2:21. 2 Tess. 2:12-13. 2 Joh. v.1-4. 3 Joh. v.3-4. 1 Tim. 2:1-4. v.4.

28 reaktioner till “Vad är sanning – del 2”

 1. Hej Anders!

  Av det som du skriver på detta kommentarsfält och i detta ditt senaste inlägg, så kan jag konstatera, att utanför din föreställnings- och fantasivärld med ”flygande spagettimonster” och andra fantasifoster, och utanför din definition av ”bevis”, så finns det ingen verklighet. Det är den lilla och förkrympta värld som tydligen utgör din världsbild och verklighetsuppfattning. Och i den lilla världen kan du tydligen handskas med både nutida och historiska fakta, som det passar dig och dina syften. Detta med tanke på vad du skriver om förföljelse och dödande av kristna idag och under historien. Men heder åt Christer Sturmark, Sekulärhumanisternas ordförande, som anslöt sig till ”Mitt Kors”, för att på det sättet visa, att han stöder de kristna som förföljs och dödas utöver världen idag. Där Anders, har du något att lära dig.

  När det så gäller ditt uttalande som du har upprepat vid några tillfällen: ”Om jag var Gud”, så är det som ateist du har skrivit detta. Däri ligger din förvirring.

  Att du därtill som ateist återkommande uttalar dig på detta forum om hur kristen apologetik ska utövas, det är verkligen att ha en hög och orimlig ambitionsnivå av dig.

  Kristen apologetik handlar om att FÖRKLARA och FÖRSVARA kristen tro och kristet liv utifrån grunddokumentet Bibeln. Och jag förbehåller mig rätten att tvivla på din kompetens när det gäller dina bedömningar angående hur apologetik ska utövas. Och kristen apologetik handlar INTE om, att den ska kunna godkännas utifrån din föreställnings- och fantasivärld och din snäva världsbild och
  verklighetsuppfattning. Detta får du acceptera, Anders, även om du inte vill respektera det.

  Jag föreslår att vi sätter PUNKT här, och jag önskar dig allt gott och VÄLKOMMEN ut ur din fantasivärld och in i verkligheten!
  Mvh

  Gilla

 2. Hej Johan!

  Jag respekterar att du ser på sanningen i Bibeln som du gör. Men det betyder inte, att jag är överens med dig, och det av följande skäl: 1. Du fortsätter att förväxla villkor och sanning med varandra. Tydligen medvetet.
  2. En ny uppenbarad sanning i Bibeln innebär ju inte, att den gamla sanningen därmed blir en lögn. Men att du ser det så beror på, att du fortsatt förväxlar villkor och sanning med varandra. Jag tar ett enkelt ex. ifrån vår egen historia för att belysa detta. Att vi nu har högertrafik i Sverige innebär ju inte, att det inte är sant att vi tidigare hade vänstertrafik.

  Jag önskar, att du ärligt redovisar ditt syfte med det som du skriver på detta forum och vart du egentligen vill komma. Är ditt syfte med att påstå, ”att sanningen sålunda inte kan vara evig och oföränderlig”, att du vill kunna hävda, att det som står i Bibeln inte är trovärdigt? Om det är ditt syfte och det är dit du vill komma med det som du skriver på denna ”tråd”, så säg då det.

  Är ditt syfte detsamma när det gäller vad du skriver om inkarnationen? ”Hur kunde Gud förvandla sig till människa om Gud är oföränderlig”? Jag har tidigare i mina svar till dig hänvisat till Bibelord där det tydligt och klart framkommer, att Gud är oföränderlig och därmed trovärdig. T.ex Jak. 1:16-17.
  Johan, det var inte Gud, den första personen i Gudomen, som blev människa, utan det var Jesus, Guds Son, som är den andra personen i Gudomen, som blev människa.
  Mvh

  Bength Gustafson

  Gilla

 3. Hej!

  I mitt svar den 2 juni formulerade jag en liknelse för att illustrera att sanningar kan förändras även om de vid varje givet ögonblick haft epitetet ”sanning”. Jag tog övergången från vänster- till högertrafik för illustrera detta. Idag skriver du i ditt svar: ”Jag tar ett enkelt ex. ifrån vår egen historia för att belysa detta. Att vi nu har högertrafik i Sverige innebär ju inte, att det inte är sant att vi tidigare hade vänstertrafik.” Ditt sätt att introducera detta exempel, som om det aldrig varit på tal tidigare, gör mig osäker på om du driver med mig?

  Mitt enda syfte har varit att påvisa att hela kristendomen vilar på förutsättningen att sanningen kan förändras och att den alltså inte är evig och oföränderlig, så som du påstår i din artikel. Jag har redan angett mina skäl och tänker inte upprepa dem. Du verkar inte uppskatta att folk prövar dina argument. Varför är du i så fall apologet?

  Är inte Sonen lika mycket Gud som Fadern?

  Mvh Johan

  Gilla

 4. Jag skall berätta en hemlis för dig Bength, jag har slutat tro på det flygande spagettimonstret. Du känner möjligtvis ingen som vill köpa ett billigt durkslag??

  Min ”lilla” värld av bevis och vetenskap är ändå hyfsat stor tycker jag själv, den består av hela universum och kanske massor av fler idag okända universum. Jag tror t.om. att den är större än din.

  Sedan skriver du något mycket trist och anmärkningsvärt. ”kan du tydligen handskas med både nutida och historiska fakta, som det passar dig och dina syften” och efter det ”med tanke på vad du skriver om förföljelse och dödande av kristna idag och under historien”.
  Det är anmärkningsvärt eftersom jag inte har skrivit ett enda ord om förföljelser av kristna och för att den direkta lögnen plus inlägget innan där du lika lögnaktigt påstår att ”kristna är den mest förföljda folkgruppen i världen idag” visar att det är du själv som handskas med fakta så det passar dina syften.

  När jag skriver OM jag var Gud så fattar väl alla jag då knappast kan vara ateist. Din kommentar var inte jätteintelligent där, snarare otroligt förvirrad.

  Hade du nu inte dragit till med rena lögner och pinsamma missförstånd så hade jag gärna också satt punkt här, men nu blev det svårt och det förvånar mig verkligen att du inte själv begriper att man inte kan försvara någonting alls på ett trovärdigt sätt med sådana primitiva lögner. Att du dessutom gör det i en tråd som heter ”vad är sanning” är ju fullständigt häpnadsväckande.

  Gilla

 5. Hej Anders!

  Tyvärr så vanligt, att du nonchalant struntar i vad som gäller på ett forum och en ”tråd” som inte är din. PUNKT är satt, och det måste även du acceptera.

  Jag ger ändå några korta kommentarer till ditt senaste inlägg, men sedan är det PUNKT som gäller:

  – Din lilla värld blev inte större av ditt inlägg om ”hela universum och kanske massor av fler idag okända universum”. Just det: ”OKÄNDA”. Även av dig, Anders. Inte ens vår egen galax är fullt utforskad. Och då än mindre ”fler idag okända universum”. Det är mycket som ryms i din föreställnings- och fantasivärld, och då behövs tydligen inga bevis som styrker dina påståenden.

  – Ditt resonemang ”OM du var Gud”, visar enbart hur irrationellt och ologiskt du tänker och resonerar som den ateist du säger dig vara.

  – Tragiskt om du inte ens vet vad du själv har skrivit i dina inlägg om t.ex kristna som förföljs och dödas.

  PUNKT!

  Mvh

  Bength Gustafson

  Gilla

 6. Man KAN inte sätta punkt om man avslutar med en ren lögn Bength!
  Snacka om att vara nonchalant och inte minst arrogant.
  Det irrationella och ologiska har du gjort till din alldeles egna grej här Bength och jag har fortfarande INTE skrivit något om kristna som förföljs och dödas!! Pust!

  Gilla

 7. Hej Johan!

  Först vill jag säga, att jag uppskattar vårt samtal/meningsutbyte. Det är konstruktivt. TACK Johan!

  Nej, jag driver inte med dig. Men att vi tar samma exempel ifrån förändringen från vänstertrafik till högertrafik i Sverige visar på, att vi kan använda samma exempel för att påvisa helt olika syften. Du tar detta exempel för ”att påvisa att hela kristendomen vilar på förutsättningen att sanningen förändras och att den alltså inte är evig och oföränderlig”. Jag tar samma exempel för att påvisa, att villkoren har förändrats men inte sanningen. Villkor och sanning, som jag menar, att du medvetet förväxlar med varandra för att styrka ditt påstående, att ”sanningen förändras”.

  Johan, du har fel då du påstår, ”att hela kristendomen vilar på förutsättningen att sanningen förändras”. Kristen tro och kristet liv vilar på:
  Personen Jesus Kristus. VEM han är och VAD han har sagt och gjort. (1 Kor. 3:11).
  Förutsägelser (profetior) under det gamla förbundets tid, och uppfyllelsen av dessa profetior under det nya förbundets tid. Både förutsägelserna och uppfyllelsen är sanna och därmed trovärdiga.
  Bibelns sanningsbegrepp och trovärdighet. Bibeln är den kristna trons och det kristna livets urkund. Både det gamla och det nya testamentet, som talar om både det gamla och det nya förbundet. Det är alltså sanningen som vi ställs inför i båda testamentena och i de båda förbunden. Sanningen som är det enda trovärdiga, och som jag skriver om här i mina bloggtexter.

  Jag uppskattar, att mina argument prövas av dig och av andra. Då måste även du uppskatta, att jag prövar och även underkänner en del av dina argument.

  Som kristen apologet har jag att FÖRKLARA och FÖRSVARA kristen tro och kristet liv utifrån vår urkund, som är Bibeln. Då är det den som jag måste utgå ifrån och hålla mig till, annars är jag ingen kristen apologet.

  Så till din fråga: ”Är inte Sonen lika mycket Gud som Fadern”? Bra fråga, Johan!
  Ja, det är han. Som kristen tror jag på en treenig Gud. På Gud Fadern, som är den första personen i Gudomen, på Jesus Kristus, Guds Son, som är den andra personen i Gudomen och på Gud Den helige Ande, som är den tredje personen i Gudomen. MEN, och det är viktigt, då måste jag utgå ifrån vad Bibeln säger om var och en av dessa personer i Gudomen. Då ser jag bland annat, att det finns skillnader dem emellan. Jesus själv säger, att det finns sådant som Gud vet och har bestämt, som inte Jesus vet och inte har bestämt. (Mark. 13:32. Apg. 1:6-7). Och det var Jesus, Guds Son, som kom till jorden för att bland annat visa oss VEM och HURUDAN Gud är. (Joh. 1:1, 14, 18). Det var således inte Gud Fadern som kom, utan Jesus, vilket Gud hade förutsagt under det gamla förbundets tid och som uppfylldes under det nya förbundets tid. SANT och TROVÄRDIGT, vilket är ett signum för kristen tro och kristet liv.
  Mvh Bength Gustafson

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s