Är GT:s Gud god?

CF08901C-38F5-459F-B5D0-F2D9B3F64577I samtal om kristen tro är det två invändningar som återkommer offtare än andra, nämligen frågan om lidande och ondska (”Hur kan en allsmäktig och god Gud tillåta lidande och ondska”, som tidigare tagits upp på bloggen bland annat här.) och frågan om Guds natur i Bibelns Gamla Testamente. Man anser att det är en annan gudsbild som framkommer i GT, jämfört med i NT. Inte minst kontrasterar man Jesus undervisning om att älska sina medmänniskor med de krig Gud befallde israeliterna att utföra.

Som vanligt är det lätt att ha åsikter, och lite mindre lätt att läsa på för att ta reda på hur det verkligen förhåller sig. En bra ingång är att dessa texter har lästs, studerats och utlagts under tusentals år, så det finns tankar som tänkts runt detta före oss. Vi kan alltså vara vissa om att dessa invändningar ännu inte ”fällt” Gud.

En god hjälp, som i detta format dessutom är lättillgänglig, är Olof Edsinger, vars bok ”Krigen i Gamla Testamentet” ibland har refererats till i spalterna. Här gör han en sammanfattning av bokens budskap i två avsnitt, som verkligen rekommenderas om du har funderat kring detta ämne.

http://www.himlentv7.se/vod/player/58148/

http://www.himlentv7.se/vod/player/58149/