Filosof möter matematiker

Veckans film är en debatt mellan den välkände filosofen och nyttoetikern Peter Singer, vars svenska motsvarighet nog kan sägas vara Torbjörn Tännsjö, och John Lennox, kristen och matematiker till professionen.

För dig som är någorlunda hemma på engelska utlovas ett intressant och tankeväckande samtal.