Visst har människan fri vilja.

Om Gud i förväg vet om allt vi kommer att göra, innan vi har gjort det, har vi då verkligen någon fri vilja?

Alvin Plantinga, religionsfilosof vid Center for Philosophy and Religion, University of Notre Dame, har just släppt en serie animerade videos där vi på några minuter får ta del av hans skarpsinne.

Ett av de mer omdiskuterade ämnena handlar om den mänskliga fria viljan. Kan det verkligen finnas en fri vilja? Och om dessutom Gud vet om allt som kommer att hända redan innan det händer, hur kan vi då prata om en fri vilja?

Som så ofta annars finns det svar även på de svåra frågorna, och här har vi Plantingas sätt att svara på detta på ca 3 minuter:

 

Kolla gärna in denna treminutersfilm också, som anknyter till ämnet, om det kan existera människor med fri vilja i en värld utan ondska: