Naturen är lite för fantastisk

Man kan bygga för funktion. Det är praktiskt.

Man kan också bygga med estetik i främsta rummet. Funktionen täcks med skönhet och design.

Sådan är naturen. Fylld av skönhet och ett överdåd som många gånger inte har någon uppenbar praktisk nytta, ingen funktion som kan anpassas till det bättre.

Darwinismen fungerar inte som förklaringsmodell när vi möter verkligheten. Här i barockens biologi – mysteriet med icke-adaptiv ordning:

 

Annonser