Alla inlägg av Magnus Lindborg

Debatt mellan Per Ewert och Patrik Lindenfors

Under april anordnades en debatt i Stockholm på temat Jesu uppståndelse – vad vet vi egentligen?

Svenska Apologetiksällskapet var medarrangörer, tillsammans med Claphaminstitutet och Citykyrkan i Stockholm, där debatten också hölls.

Debattörer var  Per Ewert, direktor vid Claphaminstitutet och forskare vid VID Specialized University i Stavanger, och Patrik Lindenfors, styrelseledamot i Humanisterna och forskare vid Institutet för Framtidsstudier, Stockholm.

Clas Newman, rektor vid Kaggeholms Folkhögskola modererade debatten.

Ett stort tack till dem alla, särskilt naturligtvis till Patrik och Per, som lagt ner mycket tid för förberedelser inför dagen.

Jag har inte tillräckligt med tro för att vara ateist

Veckans klipp är en intressant intervju/samtal med John Lennox, professor i matematik och välkänd föreläsare om tro och vetenskap.

Här delar han med sig av erfarenheter i debatter med bl a Dawkins och Singer, han förklarar hur man ofta definierar om tro till att betyda ickevetande, när det betyder evidensbaserad övertygelse, och han tar upp vanliga invändningar och klassiska missuppfattningar om kristen tro och vetenskap.

Lite Nacho Libre och klipp från filmen om Hawkins blir det också.

Livets ospontana uppkomst

Evolutionsteorin går ut på att förklara livets utveckling endast med naturliga processer. Det vi kallar för arternas utveckling genom naturligt urval. Förutsättningen för att evolutionen ska kunna, hypotetiskt, utveckla några arter, är att det existerar liv. Den enda biologiska livsbärande enhet vi känner till är cellen. Idag vet alla hur oerhört avancerad cellen är. Men när evolutionsteorin började bli populär antog man att det förhöll sig annorlunda, och livets spontana bildande sågs som en rimlig tanke. Så är det knappast längre. Abiogenesis, eller spontant bildande av liv, förefaller idag vara ateistens värsta problem. För i takt med att kunskapen ökar, visar sig hela idén vara allt annat än vetenskaplig. Man vet nu att spontana kemiska reaktioner går mot oordning, inte ökad ordning. Att vatten förstör bindningarna i livets molekyler. Att celler bara kan använda den ena av två spegelbilder av en rad molekyler, som bildas i lika mängd i naturen. Och RNA-världen fungerar inte utan proteiner, som saknas i teorin.

Vi känner alla till att endast liv ger upphov till annat liv. Att ingen vetenskapsman i världen lyckats vända processen död cell till levande cell, och då finns ändå varenda liten organell på plats redan. Trots detta griper man ”science of the gaps”-halmstrået och påstår att ”bara liiiite mer kunskap, så lyckas man nog”, trots att verkligheten visar på fler och fler oöverstigliga problem för abiogenesis-förespråkarna.

Vissa skjuter iväg problemet till yttre rymden, eller hittar på andra förklaringar, när den superintelligens man så desperat famlar efter är uppenbar: Gud. Livets uppkomst beror på att Gud ville skapa liv. En mångfald. Som är så häpnadsväckande avancerat att det ännu inte fullt ut kan förstås, än mindre bildas ens av intelligenta forskare. Hur man då kan tro att det skulle kunna uppstå av sig själv är även det häpnadsväckande.

 

Avvecklingsproblemet

Evolutionsteorin är den moderna skapelsesagan, där evolution ofta ges närmast gudomliga, eller i alla fall personliga egenskaper, långt från vad vetenskapen kan påvisa. Allting verkar bara bli bättre, och trots planlösa processer ’skapas’ den ena sinnrika konstruktionen efter den andra. Finns belägg för den övertygelsen?

I detta klipp fokuseras genetiken, som tydligt pekar på design. Man förklarar också hur evolutionsteoretikerna står utan förklaring på problemet med ansamling av skadliga mutationer, eller genetisk entropi som det kallas.

Dawkins har påstått att hela biologin vimlar av design, men att den bara skulle vara skenbar. Genetiken visar tydligt att det är fel. Naturen vimlar av design och gentiken visar att ett alternativ till en designer saknas.

Jesus – vem var han?

Ingen annan är så omskriven som Jesus från Nasaret. Inte bara hans efterföljare visar, kanske av mer naturliga skäl, ett stort intresse för hans person, utan även många som egentligen har en kritisk syn på honom och på de källor som beskriver hans liv – bibeln. Senast i raden är en bok som resulterade i den intressanta debatt vi nu ska få se. ”Den okände Jesus – berättelsen om en profet som misslyckades” argumenterar för att både han själv och hans lärjungar trodde att Guds rike skulle bryta fram i fysisk form, som ett rike med honom själv som Ledaren, men istället blev ett fiasko med avrättning och en besviken skara lärjungar som omformar sin tro och istället börjar fantisera om uppståndelse.

Detta avviker förstås ganska kraftigt från den syn evangelierna själva presenterar, och den syn som är klassisk för kristen tro genom tiderna. Därmed uppstår frågan – vad kan man egentligen veta om Jesus? Hur tillförlitligt är källmaterialet?

Fyra akademiker möts i detta samtal som ägde rum i Kulturhuset i Stockholm i december 2017. Apologias Stefan Gustavsson är nog välkänd för många. James Starr fanns på samma sida mot bokens författare Cecilia Wassén och Tobias Hägerland.

Hur gick det då? Det ser du här:

Hur var det nu med livets mening?

Intressant dialog mellan Goldstein, Craig, Peterson

 

I denna veckas film får vi delta i ett trepartssamtal mellan tre mycket intressanta personer, med ganska skilda syn på saker. Temat är, som rubriken antyder, Finns mening med livet?

Vi får höra tre tjugominuters föredrag, följt av ett samtal och frågestund. Om man inte är intresserad av presentationen, kan man hoppa in ca 5:30, då första föredraget börjar. Deltar gör:

William Lane Craig, professor i filosofi samt doktor i teologi (start ca 5:30).

Rebecca Newberger Goldstein, professor i filosofi samt romanförfattare (start ca 28 min).

Jordan Peterson, professor i psykologi och klinisk psykolog (start ca 51 min).

Samtalet dem emellan börjar ungefär 1:12 in i videon.

 

Vetenskap och kristen tro – bekräftar de varandra?

Veckans film är Mats Selanders föredrag från Svenska Apologetiksällskapets konferens i höstas, där han lyfter en rad klassiska missuppfattningar kring förhållandet mellan vetenskap och kristen tro.

Exempelvis berodde den vetenskapliga utvecklingen på att kristen tro skapade de förutsättningar som krävdes, i motsats vad som ofta påstås.

Mats Selander har skrivit boken Utan Jesus ingen mobil i fickan där  resonemangen i filmen breddas och mängder av referenser ges.

Till vardags är han lärare på Apologia – Centrum för kristen apologetik.

Fallet Jesus – klarar han en granskning?

Lee Strobel var belönad undersökande journalist vid Chicago Tribune och väldigt kritisk till all religion. När hans fru började intressera sig för kristen tro bestämde han sig för att granska dess olika anspråk för att visa att den inte håller. Han använde den granskande journalistikens metod och pratade med en rad ledande forskare och experter. Resultatet blev inte vad han hade förväntat sig.

Boken ”Fallet Jesus” (A case for Christ) skildrar hans arbete som också ledde till hans omvändelse och att han idag är en känd apologet, som försvarar och förklarar den kristna tron.

En spelfilm har gjorts utifrån boken, liksom den dokumentär som är denna veckas film. Följ med Lee Strobel när han granskar evidensen för Jesus och bibeln och talar med experter om vad vi egentligen kan veta om historiens mest kände man.

Designad, inte bara anpassad

Årets första video är kommer från Discovery Institute, och handlar om hur både människan och vår planet är designad för att kunna använda elden, med allt det innebär. Filmen är textad till svenska.

Svenska Apologetiksällskapet har ingen officiell hållning i ursprungsfrågorna, men personligen ser jag det som självklart att Gud både har förmåga att skapa, och även har skapat oss, som bibeln beskriver.

Videon har en mer ’vag’ hållning, men pekar på det orimliga i att allt råkat sammanfalla för att vi ska kunna se denna film idag.

Let the show begin:

…en julfilm också!

Vi instämmer i Martins julhälsning, och önskar alla läsare några dagars vila och julefrid. Passa på att njuta av ledighet, besök av eller hos släktingar ni kanske inte träffar så ofta, och all härlig mat förstås!

Eftersom vi firar julen till minne av Guds sons inträde i vår värld (vissa påstår att det inte alls är så, här får man ett kort svar på det), får min julkapp till er bli en film som ger ett mycket övertygande argument för Gud.

David Kärrsmyr från Svenska Apologetiksällskapet, fysiker och filosof, beskriver det gudsargument utifrån universums existens som kallas Kalam-argumentet på ett strålande sätt vid vår konferens tidigare i höst.

Passa på att njuta av ledigheten med denna intressanta lektion! God Jul!