Ärliga frågor

Behovet

De flesta unga kristna möts idag av en berättelse i församlingen och en helt annan i skolan eller på nätet. Detta kan skapa förvirring och osäkerhet. Om de inte får utrymme att brottas med invändningar mot kristen tro och diskutera vad vi har för anledningar att vara kristna kan de bli trötta på kyrkan, eller till och med lämna tron.

20180914_200708

Upplägg

Samtalskvällen ”Ärliga frågor” är ett koncept som anpassar apologetik för tonåringar. Målet är att ge hållbara skäl för kristen tro på ett kreativt och lättillgängligt sätt genom att skapa en interaktiv miljö där ungdomar öppet eller anonymt kan ställa ärliga frågor. Vi hoppas att de därmed kan bli stärkta i övertygelsen att kristendomen är ”sann och förnuftig” (Apg 26:25).

Samtalskvällen kan gott ske på en vanlig ungdomssamling och tar ungefär en timme. Fokus ligger på att den ska vara:

  • Interaktiv – utgångspunkten är ungdomarnas egna frågor.
  • Lättförståelig – undervisningen ska vara tillgänglig med ett enkelt språk.
  • Djup – frågorna diskuteras med hjälp av insikter från världens ledande kristna filosofer, såsom William Lane Craig, Alvin Plantinga och Mary Jo Sharp.

Samtalsledare

Micael Grenholm KSJag som håller i dessa kvällar heter Micael Grenholm och är ordförande och föreläsare för Svenska apologetiksällskapet. Jag har en teol kand från Johannelunds teologiska högskola och arbetar på en bok om dokumenterade mirakler.

Kontakt

Hör gärna av er på 0730-350527 eller micael.grenholm@gmail.com om ni vill boka en kväll eller veta mer.

Foldern som PDF.

 

Hjärna och hjärta – Jesus är vägen, sanningen och livet

%d bloggare gillar detta: