Kategoriarkiv: Apologetiska träffar

Vetenskap och kristen tro – bekräftar de varandra?

Veckans film är Mats Selanders föredrag från Svenska Apologetiksällskapets konferens i höstas, där han lyfter en rad klassiska missuppfattningar kring förhållandet mellan vetenskap och kristen tro.

Exempelvis berodde den vetenskapliga utvecklingen på att kristen tro skapade de förutsättningar som krävdes, i motsats vad som ofta påstås.

Mats Selander har skrivit boken Utan Jesus ingen mobil i fickan där  resonemangen i filmen breddas och mängder av referenser ges.

Till vardags är han lärare på Apologia – Centrum för kristen apologetik.

Apologetiska träffar i Lycksele

Apologetiska träffar i Lycksele

”Kristen på goda grunder” heter en serie på 6 apologetiska träffar med Magnus Lindborg och Martin Walldén vilka båda är medlemmar i Svenska Apologetiksällskapet.

Magnus är med i Pingstkyrkan och Martin är präst i Svenska kyrkan. Således är det inte knutet till någon enskild kyrkogrupp. 

Träffarna sker på ortens Second Hand varför det blir lätt för ALLA att våga sig dit. Dessutom finns det möjlighet till fika.

Träffarna sker:
1) 11 oktober 18:30 – 20:00
2) 25 oktober 18:30 – 20:00
3) 8 november 18:30 – 20:00
4) 22 november 18:30 – 20:00
5) 6 december 18:30 – 20:00
6) 13 december 18:30 – 20:00

Besök gärna FB-sidan ’Kristen grund’ och eventet där.

Alla träffarna finns med i SAS kalender

Vänliga hälsningar

Ted Sjövall
Administration & Webb