Om oss

Svenska Apologetiksällskapet – SAS – syftar till att vara ett forum för att styrka apologeter och uppmuntra kristna inom alla samfund och församlingar till ett apologetiskt ansvar för Sverige. Vi avser att vara en naturlig mötesplats för artiklar, bloggtexter, videoklipp samt samtalsämnen som rör det apologetiska och gudsförnekande området.
Vi utgår från det svenska språket i forumet men kommer givetvis att dela material på engelska. När det är möjligt och tid ges hoppas vi kunna bidra med översättning eller, sammanfattning av engelskt material. Åtminstone hoppas vi kunna ge en kort beskrivning av det vi delar.
 
Vision
  1. Väcka nya apologeter i Sverige
  2. Stödja befintliga apologeter i Sverige
  3. Forma befintliga apologeter i Sverige
Mål
En ny generation apologeter i Sverige som kan försvara kristen tro med intellektuell hederlighet och andlig skärpa.
Ramverk
Apologetik är ett område med stor spännvidd. Inom SAS så koncentrerar vi oss på två målgrupper:
  • Ateister
  • Agnostiker
Vi samtalar med varandra om hur vi bäst bemöter gudsförnekares olika argument, och informerar om vad den gudlösa agendan har i sitt sköte. Vi håller en saklig, respektfull och konstruktiv ton i alla inlägg.
Svenska apologetik sällskapet har inga bevekelsegrunder att fungera som ett forum där vi möter gudsförnekare i dialog, det finns andra forum som bemöter den formen av behov.
%d bloggare gillar detta: