Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

Dagens citat – 11/9

“If man is not made in the image of God, nothing then stands in the way of inhumanity. There is no good reason why mankind should be perceived as special. Human life is cheapened. We can see this in many of the major issues being debated in our society today: abortion, infanticide, euthanasia, the increase of child abuse and violence of all kinds, pornography … , the routine torture of political prisoners in many parts of the world, the crime explosion, and the random violence which surrounds us.” ― Francis A. Schaeffer

"Varför tror vi det är sant?"

En intervju med Stefan Gustavsson som rör ‘sanning’. Mot slutet av intervjun säger Stefan han saknar att predikanter utöver att berätta vad bibeltexter betyder och säger till troende även behöver ta upp varför vi tror att det är sant. 

”Varför tror vi det är sant?” Viktig fråga och Stefan saknar och efterfrågar en apologetisk kultur.

Ted Sjövall
Administratör och webb

Gästbloggare på gång in

Uppdatering: När hade publicerat detta inlägg fick vi besked om ytterligare en gästbloggare. Underbart! Så….

SAS är väldigt glada över att berätta att inte bara en, utan två, gästbloggare är på gång att dela artiklar. En av dessa kommer även dela och videoklipp. Vi väntar på en bio/presentation och vilka dagar som personerna ifråga kommer att dela med sig. Klart är dock att artiklar kommer att publiceras var fjärde torsdag. Videoklippen var fjärde fredag.

Vi väntar på besked på ytterligare en person att skrivar artiklar. En tanke är att varje torsdag skall vara avsedd för artiklar av gästbloggare.

Mer information och presentation av personerna ifråga kommer senare. 

Med vänliga hälsningar

Ted Sjövall
Administration och webb

Ronny Alroth
Inititativtagare och direktor

Välkommen

Jag vill hälsa dig välkommen till denna nya blogg som är en gren ur facebookforumet Svenska apologetiksällskapet! 

Som initiativtagare och administratör för SAS ansåg jag att det fanns ett reellt behov av att möta upp underskottet av nyanserad, klassisk kristen apologetik i Sverige. Bloggen som du nu tar del utav skall uppfattas på två grundläggande vis: 

  1. Den skall styrka den kristna människans tänkande om sin egen tro 
  2. Den skall utmana det ateistiska och agnostiska tänkandet gentemot kristen tro 

Bloggen som du kommer få ta del utav skall med andra ord uppfattas som ett debattforum från kristna tänkare ut till den sekulära arenan i Sverige. Författarna till bloggen är de prominenta kristna apologeterna: 

  • Vesa Annala 
  • Per Ewert 
  • Bength Gustafson. 

De har alla en lång tid som kristna apologeter och författare bakom sig, och kommer med jämna mellanrum, bjuda på bloggtexter som kommer vara högst relevanta för Sverige som räknas till ett utav världens mest sekulariserade länder. 

Följ gärna denna blogg, och ta tillfället i akt att tala med författarna i kommentarsfältet i korrelation till respektive text. 

Längst upp till höger på bloggen finner du länkar till de platser vi finns och kommer att finnas i sociala media, Facebook, Google+ och YouTube. Facebook är en sluten grupp där du ansöker om medlemskap. 

Gud välsigne dig! 

Ronny Almroth 
Initiativtagare och direktor 
Facebookforumet Svenska apologetiksällskapet 

Hjärna och hjärta – Jesus är vägen, sanningen och livet

%d bloggare gillar detta: