Regler för samtalet på bloggen

Kommentarer

Alla läsare är välkomna att kommentera inläggen. Det går alltså bra att vara anonym*. Vi förbehåller oss dock rätten att granska.

För att få sin kommentar godkänd kräver vi två enkla saker:

  • Saklighet
    OCH
  • God ton
Saklighet – Ämnet i bloggposten är huvudämne, andra ämnen som kommer upp av apologetisk karaktär eller i överensstämmelse med bloggens målsättning och syfte har också sin plats. Därutöver blir det en bedömning huruvida kommentaren behandlar något som är ämnat för offentligt samtal på denna blogg eller om den bör besvaras enskilt.
God ton – Vi samtalar om och argumenterar, delar tankar och åsikter om försanthållanden och sanningar, men detta utan att angripa personer eller företeelser på nedlåtande, elaka eller andra ärekränkande sätt.

Redigering av kommentarer

Vi förbehåller oss rätten och möjligheten att granska och avlägsna det som inte uppfyller ovanstående kriterier. I normalfallet publiceras inte kommentarer som inte uppfyller de ovan nämnda kriterierna, om så sker om än med viss redigering så kommer det att framgå att kommentaren är redigerad med hänvisning till dessa regler.

Har någon ett ID på nätet och kan nås via mail kan vi välja att kontakta och be personen göra en ny kommentar men utelämna det som strider mot reglerna.

Allt gott för ett gott samtal!

*Anonymitet: Givetvis skall man kunna får vara anonym om man vill det.
**Redigerade inlägg/Återgivet via SAS: När det föreligger skäl för redigering kommer vi att kopiera kommentaren men ta bort det som strider mot våra regler. Då kommer vi att ange det i det citerade inom parentes.
%d bloggare gillar detta: